Tag : Sangeetha Sambhrama

Events

Nirantara Kanaka -4-5-6 Jan 22

YK Sandhya Sharma
‘ಕನಕ  ಮನೆ ಮನೆ ತನಕ’ – ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವ- ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಉನ್ನತ ಆಶಯದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ...
Dance Reviews

ನಿರಂತರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರತಿಭಾ’ ಪ್ರದರ್ಶನ

YK Sandhya Sharma
`ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ’ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಗರದ `ಸೇವಾಸದನ’ದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ `ನಿರಂತರಂ’ ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸಿಕವೃಂದಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ...