Month : August 2022

Drama Reviews Events

Shakespere na Shrimathi -Drama Review

YK Sandhya Sharma
‘ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಶ್ರೀಮತಿ’- ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದರೂ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರದೆ, ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ...
Dance Reviews

Manku Timmana Kagga-Dance Drama

YK Sandhya Sharma
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಅನನ್ಯ ಜೀವನದರ್ಶನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ -ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾಂತಾ...