Tag : Chowdaih Memorial Hall

Dance Reviews

ನಾಟ್ಯ-ಯೋಗ ಚತುರೆ ನವ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ

YK Sandhya Sharma
ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ವಿಪುಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ನಾಟ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಲಿಸುವ ಅನೇಕ ನಾಟ್ಯಗುರುಗಳೂ ಇರುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ...