Month : March 2019

Dance Reviews

ಚೆಂದದ ಅಭಿನಯ- ಚೇತೋಹಾರಿ ನರ್ತನ ವಿಲಾಸ

YK Sandhya Sharma
‘ಶಿವಪ್ರಿಯ’ ನೃತ್ಯಶಾಲೆಯ ಕಲಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದ, ನಾಟ್ಯಗುರು, ನಟುವನ್ನಾರ್, ಗಾಯಕ, ನೃತ್ಯಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಡಾ. ಸಂಜಯ ಶಾಂತಾರಾಂ ಅವರಿಂದ            ಶಿಕ್ಷಣಧಾರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ...