Category : Events

Events

Tyagaraja Ramayana- Natanam Institute of Dance

YK Sandhya Sharma
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಾಮಾಯಣ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಾಮಾಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜ, ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಗಳೂ...
Events

I C C R Every Friday Cultural Program- Natanam Institute of Dance

YK Sandhya Sharma
ಐ. ಸಿ. ಸಿ. ಆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ನಟನಂ ನೃತ್ಯಶಾಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಡಾ. ರಕ್ಷಾ ತಮ್ಮ ‘ನಟನಂ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್’’ -ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ...
Events

Jaanaami Jaanaki- Veena C Sheshadri-Kalasampada

YK Sandhya Sharma
‘ಜಾನಾಮಿ ಜಾನಕಿ’ – ವೀಣಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಕಲಾ ಸಂಪದ’ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವು  ಅರ್ಪಿಸುವ ‘ಜಾನಾಮಿ ಜಾನಕಿ’- ಒಂದು ಅಪರೂಪದ...