Tag : Kanakadasa Adhyayana mattu Samshodhana Kendra

Events

Nirantara Kanaka -4-5-6 Jan 22

YK Sandhya Sharma
‘ಕನಕ  ಮನೆ ಮನೆ ತನಕ’ – ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವ- ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಉನ್ನತ ಆಶಯದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ...