Month : February 2024

Dance Reviews

Nateshwara Nrutya Shala – 16 th Anniversary

YK Sandhya Sharma
‘ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ’ -ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಣ್ಮನ ತುಂಬಿದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಕರ್ಷಕ -ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ‘ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ ನೃತ್ಯಶಾಲೆ’ಯ 16 ನೇ...
Dance Reviews

Adithi Jagadeesh Rangapravesha-Review

YK Sandhya Sharma
ಅದಿತಿಯ ಅನುಪಮ ಅಭಿನಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ವಿದುಷಿ ಅಕ್ಷರ ಭಾರಧ್ವಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ಎಂದೂ ಸೊಗಸು. ಬಹು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನೃತ್ಯಶಿಕ್ಷಣ...