Month : February 2023

Dance Reviews

Natarang School of Dance-Nrityaavishkaar-

YK Sandhya Sharma
ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಮನಮೋಹಕ ‘ನೃತ್ಯಾವಿಷ್ಕಾರ’ ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೊಂಡೂರ್ ನೇತೃತ್ವದ ‘ನಟರಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ನೃತ್ಯಶಾಲೆಯ 9 ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ‘ನೃತ್ಯಾವಿಷ್ಕಾರ್’ ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು...