Tag : Pratibha Prahlad

Dance Reviews

ನಿರಂತರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರತಿಭಾ’ ಪ್ರದರ್ಶನ

YK Sandhya Sharma
`ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ’ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಗರದ `ಸೇವಾಸದನ’ದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ `ನಿರಂತರಂ’ ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸಿಕವೃಂದಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ...