Tag : Guru Jyothi Pattabhiram

Dance Reviews

ರಸಾನುಭವ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳ ಝೇಂಕಾರ

YK Sandhya Sharma
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ‘ರಂಗಪ್ರವೇಶ’ವಾಗಲಿ ‘ಮಾರ್ಗಂ’ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ನಾಟ್ಯಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಅನುಕ್ರಮ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಅಲ್ಲರಿಪು, ಜತಿಸ್ವರ ಮುಂತಾದವು  ಶುದ್ಧನೃತ್ತದ ನಾಟ್ಯಾರ್ಪಣೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡವುಗಳು, ಕರಣಗಳು,...
Dance Reviews

ಕಣ್ಮನ ತುಂಬಿದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಳ ಭಾವಸ್ಫುರಣ ನೃತ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯಗುರು ಜ್ಯೋತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಿಯ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ `ರಂಗಪ್ರವೇಶ’ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ‘ಮಾರ್ಗಂ’ ನ ಆದ್ಯಂತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಹು...
Dance Reviews

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾತ್ವಿಕಾಭಿನಯದ ಕಲಾತ್ಮಕ ನರ್ತನ

YK Sandhya Sharma
ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಒಳಗೆ ಉನ್ನತ ರಂಗಸ್ಥಳ. ಸುತ್ತ ಪಸರಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣ. ನರ್ತಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಜಾಗಿದ್ದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ...