Tag : Srushti Joshi

Dance Reviews

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾತ್ವಿಕಾಭಿನಯದ ಕಲಾತ್ಮಕ ನರ್ತನ

YK Sandhya Sharma
ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಒಳಗೆ ಉನ್ನತ ರಂಗಸ್ಥಳ. ಸುತ್ತ ಪಸರಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣ. ನರ್ತಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಜಾಗಿದ್ದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ...