Tag : Guru Manjula Paramesh

Dance Reviews

Vibha Prasad`s Heart touching Rangapravesha

YK Sandhya Sharma
ಭರವಸೆಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಭಾ ಪ್ರಸಾದಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯವಲ್ಲರಿಯ ಮಿಂಚು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಹಿರಿಯ ನಾಟ್ಯಗುರು ವಿದುಷಿ. ಮಂಜುಳಾ ಪರಮೇಶ್ ನೃತ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರು. ‘ಸಪ್ತಸ್ವರ...