Tag : Guru Vidya Ravishankar

Dance Reviews

ಮೈಸೂರು ಪರಂಪರೆಯ ಸೊಗಡು-ಸ್ವಾದದ ವೈಷ್ಣವೀ ನಾಟ್ಯಸೊಬಗು

YK Sandhya Sharma
ಪರಮಗುರು ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಜಟ್ಟಿ ತಾಯಮ್ಮನವರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೊಗಡು-ಸ್ವಾದಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ...