Tag : JSS Auditorium-Jayanagar

Dance Reviews

Sri Raksha Hegde- Rangapravesha Review

YK Sandhya Sharma
ಶ್ರೀರಕ್ಷಾಳ ಸಾತ್ವಿಕಾಭಿನಯದ ನೃತ್ಯಸೊಬಗು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಂಗಮಂದಿರದ ಸರಳ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ವಿದುಷಿ ಡಾ.ಜಯಶ್ರೀ ರವಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಗಳೂ...
Dance Reviews

Manku Timmana Kagga-Dance Drama

YK Sandhya Sharma
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಅನನ್ಯ ಜೀವನದರ್ಶನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ -ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾಂತಾ...