Tag : Ankisha Ganapathi

Dance Reviews

ಹೃನ್ಮನ ತಣಿಸಿದ ಮನೋಹರ ನರ್ತನ

YK Sandhya Sharma
ಆಹ್ಲಾದಕಾರೀ ನೃತ್ತಗಳ ಝೇಂಕಾರ, ವರ್ಚಸ್ವೀ ಮುಖಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧಾಭಿನಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸಿದ  ಅಂಕಿಷಾ ಗಣಪತಿಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ ಎ.ಡಿ.ಎ.ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಾಟ್ಯಗುರು,...