Tag : Nrutya kuteera

Dancer Profile

ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆ ದೀಪಾ ಭಟ್

YK Sandhya Sharma
ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ,  ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತಾವು ಓದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದು ಒಂದು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಯಸಿ...
Dance Reviews

ಸುಂದರ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ಅಕ್ಷತಾ ನರ್ತನ ಸೊಬಗು

YK Sandhya Sharma
ಸದಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ತುಡಿಯುವ ನಾಟ್ಯಗುರು ದೀಪಾಭಟ್ ಎಂದೂ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡುವ ಉತ್ಸಾಹಶೀಲ  ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ. ಕನ್ನಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಇಂಥ ಮನೋವೃತ್ತಿ...