Tag : Chandrika Nandyaala

Dance Reviews

ಮನಮೋಹಕ ನೃತ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ

YK Sandhya Sharma
ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭಾಮಾವಿಲಾಸದ ವಯ್ಯಾರದ ನಡೆ, ಹಸನ್ಮುಖದ ನರ್ತನದಿಂದ,ನೆರೆದ ಕಲಾಸಕ್ತರನ್ನು ಮೋಡಿ  ಮಾಡಿದವರು  ಕೂಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ನಂದ್ಯಾಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ...