Tag : Bharathanatya Dancer and Guru

Dancer Profile

ಅನುಪಮ ಸಾಧಕಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕೌಸಲ್ಯ ನಿವಾಸ್

YK Sandhya Sharma
ನೃತ್ಯ ಆಕೆಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು. ಮೂರುವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕತೊಡಗಿದಾಗ ಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿದವರು ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಮಲತಾ ಮುರಳೀಧರನ್. ನಾಲ್ಕುವರ್ಷದ...