Tag : M.S.Natyakshetra

Dancer Profile

ಅನುಪಮ ಸಾಧಕಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕೌಸಲ್ಯ ನಿವಾಸ್

YK Sandhya Sharma
ನೃತ್ಯ ಆಕೆಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು. ಮೂರುವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕತೊಡಗಿದಾಗ ಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿದವರು ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಮಲತಾ ಮುರಳೀಧರನ್. ನಾಲ್ಕುವರ್ಷದ...