Tag : Sri Lalitha Nikethana

Dance Reviews

ಮನೋಜ್ಞ ಭಂಗಿಗಳ ಮೇಘನಾ ನೃತ್ಯಝೇಂಕಾರ

YK Sandhya Sharma
ಕಲಾತ್ಮಕ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ. ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದೈವೀಕ ಆವರಣ. ದೇವತಾ ನಮನದೊಂದಿಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇಘನಾ ಮಯೂರ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ...