Tag : Nrutyankura

Dancer Profile

ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್

YK Sandhya Sharma
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಂದೂ ಬತ್ತದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದವರು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ...
Dancer Profile

ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್

YK Sandhya Sharma
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಂದೂ ಬತ್ತದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದವರು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ...