Tag : Kuchipudi Dancer-Guru

Dancer Profile

ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್

YK Sandhya Sharma
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಂದೂ ಬತ್ತದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದವರು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ...