Tag : NMKRV Mangala Mantapa

Dance Reviews

ರೋಶಿನಿಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಭಿನಯ- ಸಮ್ಮೋಹಕ ನಾಟ್ಯ

YK Sandhya Sharma
‘ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ’ದ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೃಹದ್ರಥದಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊನ್ನಿನ ಮಂಟಪ, ದೈವೀಕ ವಾತಾವರಣ ರೂಪಿಸಿದ ನಂದಾದೀಪಗಳ ಮಾಲೆ, ಅಂದವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ನರ್ತಕಿಗೂ...