Tag : Kavyashree Art Foundation

Dancer Profile

ಉಭಯ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್

YK Sandhya Sharma
ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತಳಾಗಿರುವ ಬಾಲೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತಳು. ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ...