Tag : Guru Shubha prahlad Rao

Dance Reviews

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉತ್ಸಾಹೀ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಗೆಜ್ಜೆನಾದ

YK Sandhya Sharma
ನೃತ್ಯವೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಎಂಬಂತೆ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಾಗಿ, ತಾವು ಅರ್ಜಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಾಟ್ಯಾಗುರು ವಿದುಷಿ ಶುಭಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್....