Tag : Bharathanatya-Kathak Dancer-Guru

Dancer Profile

ಉಭಯ ಶೈಲಿಯ ನೃತ್ಯತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಸುಪರ್ಣಾ ವೆಂಕಟೇಶ್

YK Sandhya Sharma
ಡಾ.ಸುಪರ್ಣಾ ನೃತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತು. ಆಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಲವಾರು ಬಗೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಥಕ್ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದೆ, ನೃತ್ಯಸಂಯೋಜಕಿ ಹಾಗೂ ನಾಟ್ಯಗುರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳ...