Tag : Sri Vijaya kalaniketana

Dance Reviews

‘ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ’ದ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ -ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಕಥಾನಕಗಳ ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರ. ಪಾತ್ರವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಆಗರ. ಇಲ್ಲಿರದ ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ. ಮೊಗೆದಷ್ಟೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುವ ವಿಸ್ಮಯಗಳ...