Month : June 2023

Dance Reviews

Shivapriya School Of Dance – Bharatotsava- 2023

YK Sandhya Sharma
ವಿಶಿಷ್ಟಾನುಭೂತಿ ನೀಡಿದ ‘ಭರತೋತ್ಸವ’ದ ಪುರುಷ ನರ್ತಕರ ಅಸ್ಮಿತೆ ನಾಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನಟರಾಜ ವೀರರಸದಲ್ಲಿ ಆವೇಶಿತನಾಗಿ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಬೀಸಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಚಲಿಸುತ್ತ ರಂಗದಮೇಲೆ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು...
Dance Reviews

Natanam Institute of Dance-Tyagaraja Sampoorna Ramayana

YK Sandhya Sharma
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣದ  ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಸಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ...