Month : February 2019

Drama Reviews

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ‘’ಸುಯೋಧನ’’ ನಾಟಕ

YK Sandhya Sharma
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು , ಸಂಧ್ಯಾ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ‘’ ಸುಯೋಧನ’’ ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದನಂತರ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಪ್ರಭಾತ್...