Tag : Nrityantar Ensemble

Dance Reviews

Nrutyantar-Naman 22

YK Sandhya Sharma
ಮಧುಲಿತಾ  ಆಯೋಜನೆಯ ನಮನ್-22 ಖ್ಯಾತ `ನೃತ್ಯಾಂತರ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಧುಲಿತಾ ಮಹೋಪಾತ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮನಮೋಹಕ...