Tag : Y.K.Sandhya Sharma

Short Stories

Skit- Kamlu Maga Foreign Returned

YK Sandhya Sharma
ಕೊರಳನ್ನು ಒಂಟೆಯಂತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಚಾಚೀ ಕಮ್ಲೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇಸಮನೆ ನೋಯತೊಡಗಿತ್ತು. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ  ಜನ ದುಬುದುಬು ಹೊರಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ!!!.....
Short Stories

ನಾನಿನ್ನು ದೇವಿಯಾಗಿರಲಾರೆ

YK Sandhya Sharma
ಮಂಕಾಗಿ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀಪತಿ ಧಡಾರನೆ ಎದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಓಡಿದಂತೆಯೇ ಒಳಗೆ ನಡೆದ. ತಾಯಿಯ ಅದೇ ಗಾಬರಿಯ ದನಿ!…… ‘ಶ್ರೀಪತಿ…… ಶ್ರೀ…..’ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನವನ್ನು...