Tag : Vidya

Dance Reviews

ವಿದ್ಯಳ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶೀ ನರ್ತನ ನೈಪುಣ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಖ್ಯಾತ ‘ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಫೌಂಡೆಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್’ ನೃತ್ಯಶಾಲೆಯ ನಾಟ್ಯಗುರು , ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕೋಮಂದೂರ್ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ...