Tag : Vaishnavi Natyashale

Dancer Profile

ನರ್ತನ ನಿಪುಣ ಮಿಥುನ್ ಶ್ಯಾಂ

YK Sandhya Sharma
ಭರತನಾಟ್ಯದ ಶುದ್ಧನೃತ್ಯದ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ಶ್ಯಾಂ ನರ್ತನ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬೇಕು. ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯದ ಸೊಗಡು, ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜತಿಗಳು, ಪ್ರಭುದ್ಧಾಭಿನಯ ಇವರ...