Tag : Temple Street Dance Academy

Dance Reviews

ಮುದ ನೀಡಿದ ನವ್ಯಳ ಮೋಹಕ ನೃತ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಖ್ಯಾತ ‘ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯ ನೃತ್ಯಗುರು ಸುಕೃತಿ ತಿರುಪತ್ತೂರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ’ ದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕಿ, ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ...