Tag : Swarat Natya Ninada

Dancer Profile

ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನೆ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದೆ ಡಾ. ಸಿಂಧೂ ಪುರೋಹಿತ್

YK Sandhya Sharma
ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖದ ಲವಲವಿಕೆಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿಂಧೂ ಪುರೋಹಿತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ವೈದ್ಯೆ, ಸೊಗಸಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲಳು, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ...