Tag : Sudheendra Kalaniketana

Dancer Profile

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಾಟ್ಯಚತುರ ಗುರುರಾಜ ವಸಿಷ್ಠ

YK Sandhya Sharma
ನೋಡಲು ಸುಂದರ, ಆಜಾನುಬಾಹು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಳಪಿನ ಕಂಗಳ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದ ವಿದ್ವಾನ್ ಗುರುರಾಜ ವಸಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಗುರು, ನಟುವನ್ನಾರ್ ಕೂಡ. ಅರಳುಹುರಿದಂತೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ  ಲವಲವಿಕೆಯ...