Tag : St.Johns Auditorium

Dance Reviews

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಿರಿಯ ನೃತ್ಯದೈಸಿರಿ

YK Sandhya Sharma
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗುರು-ಕಲಾವಿದೆ, ‘’ನಟನಂ’’ ನೃತ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರುನಾಡ ಲಲಿತಕಲಾ ತಿಲಕ ಡಾ. ರಕ್ಷಾ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಹುತಳೆದ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಕು. ಸಿರಿ ರೆಡ್ಡಿ...