Tag : Srushti-Sthiti-Laya

Dance Reviews

‘ನಾಟ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ’ ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ “ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ”

YK Sandhya Sharma
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕಲಾವಿದರ ಹುಟ್ಟುಗುಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಚೇತನದಲ್ಲೂ ಸ್ರವಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ ಬಯಸುವ ಕಲಾವಿದ ಜಡವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ....