Tag : Sri Matruka Nrutya Shale

Dancer Profile

ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾಸಾಧಕಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ’ ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್

YK Sandhya Sharma
ಈ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ”ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ’’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದ ವಿದುಷಿ ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಾಧನೆಯ...