Tag : Sri Krishna Devaraya Kalamandira

Dance Reviews

Nateshwara Nrutya Shala – 16 th Anniversary

YK Sandhya Sharma
‘ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ’ -ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಣ್ಮನ ತುಂಬಿದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಕರ್ಷಕ -ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ‘ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ ನೃತ್ಯಶಾಲೆ’ಯ 16 ನೇ...