Tag : Skit

Short Stories

Kamluge maavu tanda pechu

YK Sandhya Sharma
ಕಮ್ಲೂಗೆ ಮಾವು ತಂದ ಪೇಚು   ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ,  ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾದಾಮಿ ಮಾವು ಎಂದರೆ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ...
Short Stories

Skit- Kamlu Maga Foreign Returned

YK Sandhya Sharma
ಕೊರಳನ್ನು ಒಂಟೆಯಂತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಚಾಚೀ ಕಮ್ಲೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇಸಮನೆ ನೋಯತೊಡಗಿತ್ತು. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ  ಜನ ದುಬುದುಬು ಹೊರಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ!!!.....
Short Stories

Skit- Kamlu Maga Foreign Returned

YK Sandhya Sharma
ಕೊರಳನ್ನು ಒಂಟೆಯಂತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಚಾಚೀ ಕಮ್ಲೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇಸಮನೆ ನೋಯತೊಡಗಿತ್ತು. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ  ಜನ ದುಬುದುಬು ಹೊರಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ!!!.....