Tag : serial actress

Dancer Profile

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾಪ್ರಪೂರ್ಣೆ ಸುಷ್ಮಾ ಕೆ.ರಾವ್

YK Sandhya Sharma
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಾಟ್ಯಕೋವಿದೆ ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ಬಹು ಲವಲವಿಕೆಯ ಯುವತಿ. ಅರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಪಟಪಟನೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಾಗ್ಮಿ. ಸುಂದರ ರೂಪಿನ ಈ ತರುಣಿಗೆ ಒಲಿದುಬಂದ...