Tag : Sampada Pillai

Dance Reviews

ರಸಾನುಭವ ನೀಡಿದ ಕಥಕ್ ರಂಗಾವಳಿ

YK Sandhya Sharma
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಸಂಪದಾ ಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ‘’ರಿದ್ಧಂ ’’ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪುಣೆಯ ‘ರುಜುತಾ ಸೋಮನ್ ಕಲ್ಚುರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ...