Tag : Ramya Sooraj

Dancer Profile

ಸಂಗೀತ-ಸಾಹಿತ್ಯ-ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್

YK Sandhya Sharma
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರೊ. ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ, ನಟುವನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರ್ತಿ ಕೂಡ. ಇವರು ಯಾವ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಕೂತು...