Tag : Raghunandan

Dance Reviews

‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ’ ಯ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹೊಸಪ್ರಯೋಗ

YK Sandhya Sharma
‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್’ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸಪ್ರಯೋಗ ‘ಸುಂದರಕಾಂಡ’ ನೃತ್ಯರೂಪಕ ‘ನಯನ’ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇದುವರೆಗೂ ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಅನೇಕ ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿದ್ದರೂ...
Dancer Profile

ಕಲಾಪ್ರಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಯ ಚತುರ ಎಸ್. ರಘುನಂದನ್

YK Sandhya Sharma
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನೃತ್ಯಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪುರುಷ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ...