Tag : Pavitra Priya

Dance Reviews

ಕಣ್ಮನ ತುಂಬಿದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಳ ಭಾವಸ್ಫುರಣ ನೃತ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯಗುರು ಜ್ಯೋತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಿಯ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ `ರಂಗಪ್ರವೇಶ’ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ‘ಮಾರ್ಗಂ’ ನ ಆದ್ಯಂತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಹು...