Tag : Padmini Rao Parampara Auditorium

Dance Reviews

ಸಾತ್ವಿಕಾಭಿನಯದ ನಿವೇದಿತಳ ಮನತಣಿಸಿದ ನೃತ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪದ್ಮಿನಿರಾವ್ ಪರಂಪರಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ ನಾಟ್ಯಸಂಕುಲ’ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ‘ಕಲಾಯಾನ’ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕಲಾಕ್ಷಿತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗುರು ಎಂ.ಅರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಿಷ್ಯೆ ,...