Tag : Nrutyasanjivini Academy

Dance Reviews

ಭರವಸೆ ಚೆಲ್ಲುವ ನೃತ್ಯ ಮಂದಾರ

YK Sandhya Sharma
ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತನ್ನಾವರಿಸಿರುವ ಕರೋನಾ ಪಿಡುಗು ಕೆಲದಿನ ಹತಾಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಯಮಾನದವರಲ್ಲ...