Tag : Nrutya Vidyalaya

Dancer Profile

ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೇಶವ ರಾವ್

YK Sandhya Sharma
ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ನಾಟ್ಯರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೇಶವರಾವ್ ಉತ್ತಮ ನಾಟ್ಯಗುರು, ಅಭಿನಯ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದೆ, ಶಕ್ತ...