Tag : Nrutya Sanjeevini Academy

Dancer Profile

ಬದ್ಧತೆಯ ನಾಟ್ಯಗುರು-ಕಲಾವಿದೆ ಫಣಿಮಾಲಾ

YK Sandhya Sharma
ನೃತ್ಯ ಇವಳ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿ. ಮಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುವುದು ಅವಳ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣರ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ. ತಂದೆ ‘ನೈಷಧಂ’ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು....